Žmonės nesupranta kodėl vyras gyvena tvarte, kol neužeina į patį vidų