Tokie vaikai gali duoti savo tėvams labai daug. Šiuos vaikus globoja Saulė. Jie tvirti ir aktyvūs, greitai viską supranta ir įsisavina. Jie labai žingeidūs ir smalsaus proto.

Jie mąsto kitaip, nei kiti jų amžiaus vaikai. Jie turi stiprų norą viską išbandyti ir nenori, kad kas nors juos sulaikytų.

Gimusieji šiomis dienomis labiau išgyvena dėl abejonių tėvų ar mokytojų autoritetu, nei dėl būtinybės paklusti taisyklėms. Daugelis suaugusiųjų jaučia, kad vaikai, gimę bet kurio mėnesio 1, 10, 19 ar 28 dieną, juos pastatė į keblią padėtį savo protingais klausimais. Jie visada žino apie savo vidinę jėgą iš patiria malonumą išsiskirdami iš minios.

Jie dažnai priverčia aplinkinius stebėtis ir juoktis. Bet juos būtina mokyti, kad netaptų atvirais egoistais, ypač tai liečia vaikus, gimusius bet kurio mėnesio 19 ir 28 dieną. Su tokiais vaikais būtina elgtis dėmesingai ir rūpestingai. Tėvų užduotis – padėti jiems atskleisti savivertės jausmą. Labai svarbu, kad tėvai ugdytų jų požiūrį į gyvenimą. Tokių vaikų valios jėga – jų teigiama savybė.

Jiems svarbu, kad suaugusieji ir mokytojai jiems keltų naujas sunkias užduotis ir suteiktų jiems galimybes tyrinėti. Šiems vaikams reikia, kad juos išklausytų. Jiems svarbu erdvė, kad praktiškai išbandytų savo idėjas. Taip pat jiems reikalinga publika, kuri būtų pasirengusi priimti jų netikėtus pastebėjimus.

Pati didžiausia vaikų, gimusių 1, 10,19 ir 28 bet kurio mėnesio dieną, problema – išmokti gyventi visuomenėje ir suprasti, kad jie ne visada teisūs. Kad padėtumėte jiems suformuoti savo unikalią asmenybę ir išvengti abejingumo kitiems, geriausia leisti jiems elgtis kaip suaugusiems. Tai pasitikėjimas, už kurį šie vaikai jums atsidėkos.

Jie kartais taip stipriai demonstruoja pasitikėjimą savimi, kad suaugusieji nekreipia dėmesio į jų palaikymo poreikį. Tėvams reikia būti dėmesingiems tokiems vaikams, švelnumu ir kantrybe įveikti jų bandymus atsiriboti ir net užsisklęsti savyje.

Šie vaikai dažnai būna labai laimingi tomis minutėmis, kai būna vieni. Jiems tiesiog būtina bendrauti su žmonėmis, pasižyminčiais intuicija. Tokie vaikai savo tėvams gali duoti labai daug. Jiems teks išmokti būti kantriems su savo tėvais, o tokių vaikų tėvams nebijoti siūlyti vaikams įvairius laisvo laiko praleidimo variantus.

Jeigu tokios vaiko motina ar tėvas yra stiprios asmenybės, yra šansas, kad jis gerbs savo tėvus ir pats tenkins jų norus. Visi iš to tik išloš ir bus laimingi.