Mirtis yra tragiškas dalykas, tačiau kartais žmonės miršta tokiais būdais, kad nei juoktis, nei verkti. Paisžiūrėkite kokių absurdiškų mirčių pasitaikė žmonijos istorijoje.

Gydytojai per klaidą nustatė, kad moteris iš Rusijos mirė. Kai ji atsikėlė per savo laidotuves, iš to išgąsčio mirė nuo širdies smūgio.

Nuotaka Maria Pantazopoulos nuskendo per savo vestuvių fotosesiją.

Paauglys nusprendė įšokti į ežerą su piranijomis.

Danny Vansandt labai mėgo padeginėti objektus, tačiau per vieną padegimą, netyčia pasidegė save ir mirė.

Ilda Vitor Masjell iš Rio Dežaneiro mirė dėl seselės kaltės. Ji sumaišė vamzdelius ir vietoj kraujo tekėjo SRIUBA! Taip moteriai į kūną buvo suleista sriuba.