Nuotaka-manekenė slepia šiurpią paslaptį: motina troško, kad dukra gyventų amžinai