PETRAS GRAŽULIS PRIPAŽĮSTA SU PALANGIŠKE SUSILAUKĘS VAIKO, ŽADA JĮ IŠLAIKYTI