KAS GRESIA UŽ ŽODŽIUS APIE BOMBĄ LĖKTUVE ?

KAS GRESIA UŽ ŽODŽIUS APIE BOMBĄ LĖKTUVE ?