IŠ KLEBONO PAVOGĖ PISTOLETĄ BEI TELESKOPINĘ LAZDĄ

IŠ KLEBONO PAVOGĖ PISTOLETĄ BEI TELESKOPINĘ LAZDĄ