„PAPRASTAI, TAI BŪNA TIE PATYS VEIDAI, KURIE SĖDI SU TAVIMI VAGONE KIEKVIENĄ RYTĄ. BET TĄ RYTĄ PAMAČIAU NEPAŽĮSTAMĄ VYRIŠKĮ, ĮEINANTĮ Į AIKŠTELĘ. JIS BUVO PUIKUS.“