Nustok bėgioti paskui meilę, ir ji pati pas tave ateis