Archyvai

  Vaikinas sako merginai:

  – Brangioji, aš dėl tavęs bet ką padaryčiau: perplaukčiau vandenynus, perkopčiau kalnus!

  Mergina:

  – Rytoj ateisi?

  Vaikinas:

  – Gal… Jei nelis…

  Sedi parke porele ant suoliuko..bahuriux ir sako:

  -kas tau ten tarp koju..??

  panike atsako:

  -Virykle…

  -O klausyk, negaleciau tavo virklėj savo desrele pasildyt..?

  – Ne.Dabar saltibarkscius verdu…

  Tipiskas rusijos kaimelis.

  Atsikelia tevas ryte iseina i lauka ogi ziuri tvarte karve nustipo. Vaiksto uz galvos uzsiemes nezino kaip dabar visa seimyna ismaitinti, neislaike nervai, nuejo i ta pati tvarta, pasieme virve ir pasikore.

  Atsikelia viriausias brolis, iseina i lauka ogi ziuri karve nustipo ir dar tevas pasikore, „na kaip as dabar likuse seimyna imaitinsiu“ pasieme virve, didesni akmeni ir nuejo prie upelio skandintis. Jau norejo sokti i vandeni tik staiga is vandens islenda undine ir sako: pamylesi mane 15 kartu atgaivinsiu visus, o jeigu ne tai nuskandinsiu.

  mylejo mylejo vyriausias brolis undine, bet isejo tik 10 kartu ir daugiau ne kaip. Undine supyko na ir aisku ji ir nuskandino.

  Atsikelia vidurinysis brolis, iseina i lauka ogi ziuri karve nustipo ir dar tevas pasikore, ir brolis nuskendes upeje plaukia „na kaip as dabar likuse seimyna imaitinsiu“ pasieme virve, didesni akmeni ir nuejo prie upelio skandintis. Jau norejo sokti i vandeni tik staiga vel is vandens islenda undine ir sako: pamylesi mane 10 kartu atgaivinsiu visus, o jeigu ne tai nuskandinsiu.

  mylejo mylejo vidurinysis brolis undine, bet isejo tik 5 kartai ir daugiau ne kaip. Undine supyko na aisku ir ji nuskandino.

  Atsikelia jauniausias brolis, iseina i lauka ogi ziuri karve nustipo ir dar tevas pasikore, abu broliai nusiskandino „na kaip as dabar motina imaitinsiu“ pasieme virve, didesni akmeni ir nuejo prie upelio skandintis. Jau norejo sokti i vandeni tik staiga is vandens islenda undine ir sako: pamylesi mane 5 kartus atgaivinsiu visus, o jeigu ne tai nuskandinsiu.

  Brolis: tai gal tave 10 kartu?

  Undine: gali?!

  Brolis: Tai gal 15

  Undine: Gali!!!!!

  Brolis: tai gal tave uzdulkint negyvai kaip ta karve?

  Mama ruoðiasi skalbti ir nukabina nuo langø uþuolaidas. Á kambará áëjusi maþasis Petriukas sako: -kokia gëda! visi langai nuogi!…

  Eina Knysliukas ir Mikė Pukuotukas per miškelį, staiga Pukuotukas atsisuka ir na bankę Knysliukui į snukį.

  Knysliukas:

  – Už ką???

  – Iš jūsų kiaulių visko gali tikėtis.

  Grįžta vyras vieną dieną po darbo, o namie- visiškas chaosas, kaip po žemės drebėjimo. Trys jo vaikai grūdasi kieme vis dar su pižamomis, žaidžia purvyne, aplink išmėtytos tuščios maisto dėžutės, kieme visur mėtosi tušti pakeliai ir kitokios šiukšlės. Žmonos automobilio durelės atdaros, kaip ir paradinės namų durys, šuns niekur nesimato. Įžengęs pro duris pamato …dar didesnę betvarkę. Šviestuvas sudaužytas ir pusiau nutrauktas. Svetainėje visu garsu įjungtas televizorius, įjungtas filmukų kanalas, visuose kambariuose primėtyta žaislų ir įvairių drabužių. Įbėga į virtuvę- kriauklė pilna nešvarių indų, teka vanduo, pusryčių maistas išbarstytas ant spintelių, šaldytuvo durys plačiai atvertos, šuns maistas išpiltas ant grindų, po stalu voliojasi sudaužyta stiklinė, prie lauko durų supilta smėlio krūva. Pagautas nerimo per kelis laiptus užlekia į antrą aukštą, nežiūrėdamas į žaislus besimėtančius po kojomis, išmėtytų drabužių kalnus, žvilgsniu neramiai ieškodamas žmonos. Gal kažkas atsitiko? Ar susirgo? Antrame aukšte jį pasitinka bėgančio vandens garsas, sklindantis iš vonios. Įlekia vidun- visur išmėtyti šlapi rankšluosčiai, muilas putotas ir purvinas, vonioje sumesti žaisliukai. Ant grindų vingiuoja kilometrai tualetinio popieriaus, veidrodis ir sienos išteplioti dantų pasta. Išlėkęs iš vonios, įpuola į miegamąjį ir net atsilošia- žmona kuo ramiausiai drybso lovoje, vis dar su naktiniais ir skaito knygą. Ji pakelia akis, švelniai nusišypso ir paklausia „Kaip praėjo diena? “ Vyras negalėdamas nė žodžio pratarti, tik suvapa: „Kas čia šiandien atsitiko? “ Ji vėl nusišypso ir sako: “ Žinai, kiekvieną kartą, kai pareini namo, tu klausi, ką gi po galais aš veikiu per dienų dienas? “ Na taip“- įtariai atsako vyras. „Tai štai, aš šiandien tikrai nieko neveikia

  Dega namas. Ugniagesių viršininkas įsiveržia į vieną kambarį ir mato savo pavaldinį, užgulusį merginą:

  – Kas čia vyksta, Ivanovai?!

  – Nagi va… – atsako tas, sagstydamasis kelnes. – Įėjęs pamačiau, kad jį guli dūsdama nuo dūmų…

  – Asile! Tai reikėjo padaryt dirbtinį kvėpavimą „burna į burną“!

  – Nuo to viskas ir prasidėjo…

  Med. sesutë pradaro duris:

  – Sveiki ereliai!

  – Mes ne ereliai, mes distrofikai.

  – O kas ten skraido?

  – Uþdarykit duris, nes skesvëjis tuoj visus iðneð.