Kadaise jis buvo tik paprastas berniukas, tačiau dabar žinomas visame pasaulyje