Siaubas ir grožis, kuris yra paskendęs po vandeniu