Iš moters visi tyčiojosi dėl jos dantų .Bet paskui viskas pasikeitė, tam ji paaukojo 10 tūkstančių dolerių !