Išgirdę šio mažo berniuko balsą, teisėjai iškart paspaudė mygtukus. Bet kai teisėjai pamatė dar daugiau nustebo!