Rytoj bus pasaulio pabaiga? Paskelbė, „kada susinaikins Žemė“