Šis šuo buvo per žingsnį nuo mirties. Pasižiųrėkite, kaip jis atrodo dabar