Žmonės, kurie atsimins šią sumautą dieną dar ilgai