ĮSPĖJIMAS VAIRUOTOJAMS: VIETOJE BAUDOS KVITO – ANTSTOLIŲ LAIŠKAI