ŠOKAS KVIEČIANT GYDYTOJĄ Į NAMUS – LIGONIS TURI SUSIMOKĖTI PAGAL TARIFĄ