GRĮŽTANTYS PAUKŠČIAI Į LIETUVĄ GENA PAVOJINGAS VIRUSINES LIGAS