8 PAVYZDŽIAI, KAIP ŽMOGUS GALI SUGRIAUTI SAVO SANTUOKĄ