Jis turėjo užmigdyti mylimą šeimos šunį. Bet štai ką pasakė berniukas