Labai paprastas testas išaiškins, tai meilė ar tik susižavėjimas