Kita

KOKIE KARMOS RYŠIAI MUS SIEJA SU KIEKVIENU GYVENIME SUTIKTU ŽMOGUMI

Kiekvienas susitikimas gyvenime yra karminis. Kiekvienas dėl kažko ir dėl tam tikrų priežasčių yra duodamas. Kiekvienas palieka tam tikrą pėdsaką jūsų likime.

Artimas karminis ryšys reiškia, kad mes ne kartą susitikome praeituose gyvenimuose, palaikėme artimus santykius ir gal net buvome kažkuo kalti prieš tą žmogų arba jis prieš mus. Gali būti, kad mes buvome didelių nelaimių jo praeityje priežastimi ir dabar mokame už savo žiaurias klaidas tuo, kad priversti tarnauti tam žmogui, pildyti jo užgaidas, išklausyti pretenzijas. Jei mes likimo pastatyti į tokias sąlygas, reiškia, tam yra priežastis.

Kuo tolimesnis karminis ryšys, tuo mažiau mes susitikinėjome ir turėjome energinių kontaktų praeityje, o taip pat mažiau jų bus dabartiniame gyvenime.

Manoma, kad iš įsikūnijimo į įsikūnijimą mes pereiname „ryšuliais“, arba „krepšeliais“, kaip vienos vados viščiukai. „ Krepšeliai“ vienas nuo kito skiriasi vibracijomis. Pagal tas vibracijas mes atpažįstame žmogų iš savo „krepšelio“, kad ir kaip išmėtytų mus likimas. „Netikėtai“ susitikę mes iškart suprantame vienas kitą iš pusės žodžio. Tai nereiškia, kad mes nebendraujame su žmonėmis iš kito „krepšelio“. Su jais būna labai sunkūs ir sudėtingi karminiai ryšiai, bet gerai jaučiamės tik su savais. Būna, kad karma mus pasmerkia būti vienišais ir nieko nesutikti iš savų. Ką gi, matyt to mes nusipelnėme.

Pradėsime nuo pačios tolimiausios kategorijos, kuri veikia mus silpniausiai. Jai priklauso žmonės, su kuriais mes turime silpniausius karminius ryšius. 

PRAEIVIAI

Pirmam sutiktajam mes neatiduodame visko iki paskutinio grašio ir neiname paskui jį į pasaulio kraštą. Su atsitiktiniais praeiviais prasmingiau turėti tik tokius kontaktus, kurie atitinka šią karminę kategoriją. Pagrindinis bendravimo su praeiviais būdas – lygiaverčiai mainai, kas yra mūsų geranoriško požiūrio į pasaulį rodiklis.

Jeigu jums reikia priimti kokį nors sprendimą dėl žmogaus, kurį jūs matote pirmą kartą, suteikti jam pagalbą, kurios jis prašo, pirkti daiktus, kuriuos siūlo, – įsiklausykite į savo pojūčius. Pasistenkite suprasti, malonus ar nemalonus energetinis impulsas sklinda nuo to žmogaus ir kaip šis impulsas jumyse atsišaukia. Pavyzdžiui, nuo tų, kurie perša gatvėje savo prekes, paprastai sklinda malonus energetinis impulsas (jie specialiai to mokosi), bet jei įsiklausysite į save, tada kyla neaiškus nemalonus pojūtis. 

PAŽĮSTAMI

Tai žmonės, su kuriais mes dažnai ar nelabai dažnai susitinkame gyvenime. Į draugų kategoriją mes jų įrašyti negalime todėl, kad nejaučiame didelio artumo su jais. Apskritai, mes jų nežinome tiek gerai, kad suprastumėm, kas jie mums yra, išskyrus tai, kad mes tiesiog juos pažįstame.

Tai žmonės, su kuriais kartais pabendraujame, kaimynai, pastovus kirpėjas, pirtininkas, vaikų mokytojai. Tai pati plačiausia kategorija mūsų gyvenime. Ir kaip skirtingai mes elgiamės pirtyje ir tėvų susirinkime, taip skirtingai mes kuriame energinius ryšius su skirtingais žmonėmis. Visi mes, Žemės gyventojai, esame panašūs ir mes turime bendras užduotis. Nuo to, kaip gyvena kiekvienas žmogus, priklauso visos bendruomenės gyvenimas, o tai reiškia, kiekvieno iš mūsų. Energinis bendravimas pažįstamų kategorijoje įvairiausias. Pažįstamus galime suvokti kaip labai artimus ir malonius žmones, mylėti juos labiau nei artimuosius, būti dvasiškai su jais vieningiems ir galime priimti vieną kitą net priešiškai. Atsižvelgdami į tai, mes ir kuriame savo santykius su jais. 

BENDRADARBIAI

Žmonės, kurie su mumis susiję bendrais reikalais, karmiškai artimesni negu pažįstami. Bet jų jokiu būdu negalima painioti su draugais ar giminaičiais. Priešingu atveju gali labai nukentėti ir dalykiniai santykiai, ir draugiški, ir giminiški. Nekalbant jau apie tai, kad pats reikalas gali pavirsti pelenais. Bendravimas su kolegomis gali būti tik lygiaverčių mainų pagrindu.

Gerbiama dama, avalynės parduotuvės direktorė, priima į darbą savo draugės iš mokyklos laikų, dukterį. Dėl keisto aplinkybių sutapimo, mergina pakliūna į situaciją, kai tampa didelių nemalonumų priežastimi. Direktorė vos nepatenka į teismą. Visi šoke. Mokyklos draugė pereina į nekenčiamų priešų kategoriją. O tuo tarpu kalta tik pati gerbiama dama. Dalykiniai santykiai gali būti kuriami tik dalykiniu pagrindu. Bet dama taip iki galo ir nesuprato savo klaidos, nes išvada, kurią ji padarė iš savo pamokos, skelbia: nedaryk žmonėms gero.

DRAUGAI

Karminė draugų kategorija atveria artimų ir brangių žmonių seriją. O su jais santykiai kuriami visiškai kitaip. Trijose ankstesnėse kategorijose santykiai buvo kuriami abipusės naudos pagrindu. Karminiai draugų santykiai siūlo nesavanaudišką palaikymą, pagalbą, neatsižvelgiant į tai, ką jūs gausite mainais.

Kodėl mus suveda likimas? Kodėl sutikę vieną žmogų iš tūkstančio žmonių, staiga pajaučiame mūsų sielų giminystę? Todėl kad ši giminystė yra iš tikrųjų. Mes ne visada prisimename ir suprantame, bet visada jaučiame, kad mes – viščiukai iš vieno krepšelio. Mes suprantame vienas kitą, mūsų mintys panašios, mūsų vertybės tos pačios. Kosminiu požiūriu mes iš vieno krepšio.

Egzistuoja senas posakis: geriau būti apgautam draugų, negu visą gyvenimą jais nepasitikėti. Jeigu draugai jus apgavo, ką gi, tai reiškia, kad jūs suklydote ir ne tuos žmones priskyrėte prie savo draugų. Kalti tik jūs patys. Mokykitės atskirti karmines kategorijas.

GIMINAIČIAI

Į šį pasaulį mes atėjome ne atsitiktinai, o pagal kosminius dėsnius, kurių iki galo perprasti mums nelemta. Mes – visos Žemės planetos visuomenės dalelytės, todėl nuo mūsų sielos būsenos priklauso visos visuomenės būsena apskritai.

Tiesiogiai tai išreiškiame tuo, kad mes „gryniname“ savo giminės karmą. Tai yra mes privalome spręsti savo šeimos problemas, padėti giminaičiams, kaupti teigiamą giminės energiją, išvaduodami ateinančias kartas nuo giminės ligų ir karminių problemų.

Giminė, į kurią mes atėjome, sąveikauja su mumis įvairiai. Vieniems ji duodama kaip globėja. Giminė saugo juos nuo negandų, padeda einant gyvenimo keliu, nukreipia ir sunkią minutę suteikia jėgų. Vadinasi, mes kažkuo užsitarnavome tokio palaikymo. Tokias šaknis būtina išsaugoti, perduoti palikuonims, tęsti tradicijas.

Kitiems giminė kaip išbandymas. Įveikdama giminės problemas, o kartais ir prakeiksmus, kuriuos ji turi, stiprėja siela, grūdinasi, kaupia jėgas ir tuo pačiu grynina šaknis, juk pats žmogus – giminės dalelė. Nugalėjęs negatyvą savyje, jis tuo pačiu apvalo giminę apskritai.

Straipsniai, kurie jums patiks

Amžius – Ne Kliūtis: 24-Erių Gražuolė Šildosi 73-Ejų Atlikėjo Glėbyje

admin

20 keisčiausių daiktų, kuriuos žmonės rado išpardavimuose

admin

Kurį smakro forma yra jūsų? Pasitikrinkite, tai atskleidžia jūsų individualumą!

admin