straipsniai

PLINTA NAUJAS SUKČIAVIMO BŪDAS: GYVENTOJUS RAGINA ATKREIPTI DĖMESĮ

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) gauna pranešimų apie gyventojams siūlomas užpildyti apklausas arba siūlomos nemokamos paslaugos, tačiau vėliau iš gyventojų reikalauja susimokėti už šias paslaugas. Šiais metais gautas jau ne vienas skundas dėl tokios apgaulingos skirtingų įmonių veiklos.

Šiuo metu dėl galimos nesąžiningo veiklos vienai įmonei jau paskirta tūkstantinė bauda, kitos dvi – tiriamos.

Apgavo daugybę daugiabučio gyventojų

Praeitais metais Tarnyba gavo 3 vartotojų prašymus dėl Vilniaus miesto daugiabutyje vykdytos gyventojų apklausos, kurios metu įmonė „Acta iuventus“ atstovas gyventojams siūlė pasirašyti į apklausos lapą ir taip pateikti savo nuomonę dėl vaizdo stebėjimo kamerų daugiabutyje įrengimo galimybių.

Bendrovės atstovas nesiūlė sudaryti vaizdo stebėjimo paslaugų teikimo sutarties ir neinformavo, jog pasirašydami pateiktuose lapuose vartotojai patvirtina, jog sudaro kolektyvinę sutartį su bendrove, tačiau po kurio laiko gyventojai pradėjo gauti sąskaitas už suteiktas vaizdo stebėjimo paslaugas, kurių jie neužsisakė.

„Tarnyba apklausė 13 to paties namo gyventojų, kurie taip pat nurodė, jog bendrovės atstovas vykdė gyventojų apklausą bei tikino vartotojus, kad šie pasirašo tik apklausos lape, tačiau vėliau jie sulaukė sąskaitų už bendrovės teikiamas paslaugas. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, praeitą mėnesį už vykdytą nesąžiningą ir agresyvią komercinę veiklą bendrovei skirta 5000 eurų bauda“, – informuoja VVTAT.

Šiais metais jau pranešta apie 2 įmones

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba šiais metais jau sulaukė vartotojų skundų apie panašiai besielgiančias dvi skirtingas įmones.

Kaip praneša tarnyba, vartotojai informavo, kad įmonės „Saugiausias rajonas“ atstovai atvyko į vartotojų namus ir teigė jiems, kad vykdoma gyventojų apklausa dėl vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo. Vartotojų teigimu, apie vaizdo stebėjimo paslaugos pirkimo sutarties pasirašymą kalbama nebuvo, tačiau sudalyvavus šioje „apklausoje“ po kurio laiko vartotojai sulaukė sąskaitų už vaizdo stebėjimo paslaugas.

„Šiuo metu Tarnyboje pradėtas tyrimas dėl MB „Saugiausias rajonas“ galimo Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatų pažeidimo, todėl išsamiau šio atvejo pakomentuoti Tarnyba negali“, – nurodo VVTAT.

Informuojama, kad VVTAT taip pat gavo vartotojų prašymų dėl UAB ,,Naujoji Pilaitė“ veiklos.

„Vartotojai namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB ,,Naujoji Pilaitė“ prašė paaiškinti, kada ir kur buvo vykdomas namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas dėl vaizdo stebėjimo paslaugos ir kodėl yra taikomas 3,80 eurų mėnesinis mokestis už vaizdo stebėjimo paslaugą. UAB ,,Naujoji Pilaitė“ vartotojams nurodė, kad namo gyventojų balsavimas buvo atliktas vaikštant į gyventojų butus ir teiraujantis gyventojų bei nurodė, kad vartotojo namuose nerado.

Šiuo metu ši byla nagrinėjama teisme, todėl daugiau Tarnyba šio atvejo pakomentuoti negali“, – informuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Nesąžininga veikla laikomas ir mažas šriftas

Tarnyba taip pat prisiminė 2011 metų įvykį, kuomet iš „Nacionalinio nuomonių centro“ (UAB „Facility services“) vartotojai gavo oficialų pasirašytą, antspaudu patvirtintą raštą – raginimą dėl namo renovacijos darbų. Minėtame rašte, kuris buvo itin panašus į valstybinės institucijos oficialiai siunčiamus raštus, buvo pateikta apklausa, kurioje vartotojams buvo nurodyta, jog jie turi nedelsiant pareikšti nuomonę, ar sutinka, jog jų daugiabutis būtų modernizuojamas ir atnaujinamas. Rašte nurodyta, jog vartotojai nuomonę turi pareikšti trumpąja (SMS) žinute, kurioje nurodytų pasirinktą variantą ir išsiųstų trumpuoju numeriu.

REKLAMA
Tačiau vartotojai nepastebėjo, jog minėto rašto apačioje, itin mažu šriftu buvo nurodyta, jog „Apklausa yra informacinio pobūdžio, viešosios nuomonės tyrimas, skirtas atstovauti Jūsų namo interesus. Rezultatai skelbiami žiniasklaidos priemonėse ir internete. Trumposios žinutės kaina penki litai, 88 centai be PVM. Atskaičius operatorių ir kitus mokesčius gautos lėšos bus panaudojamos šios apklausos organizavimo ir administravimo išlaidoms padengti.“.

VVTAT rašo, kad šiai informacijai pateikti buvo pasirinktas itin mažas šriftas, informacija pateikta pačioje siunčiamo rašto lapo apačioje (kaip nesvarbi), kaina nurodyta ne skaičiais (kas būtų geriau matoma), o žodžiais. Ištyrusi nurodytos situacijos aplinkybes, Tarnybos komisija už nesąžiningą komercinę veiklą bendrovei tuomet skyrė 15 500 litų baudą.

Gresia bauda iki 8688 eurų

Vartotojų teisių ir apsaugos tarnyba pabrėžia, jog prieš sudarant vartojimo sutartį, verslininkas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti vartotojui būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinančią informaciją apie teikiamas paslaugas, paslaugos kainas, sudaromos sutarties sąlygas, sutarties atsisakymo galimybes ir kt.

Verslininkas, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs pareigą suteikti informaciją vartotojui, turi atlyginti vartotojo patirtus nuostolius.

Taip pat svarbu pažymėti, kad vartotojui sutikus sudaryti nuotolinę pirkimo–pardavimo sutartį telefonu, verslininkui keliama pareiga patvirtinti pasiūlymą vartotojui patvariojoje laikmenoje, o tokia nuotolinė sutartis laikoma sudaryta nuo tada, kai vartotojas pasirašo pasiūlymą arba išsiunčia verslininkui savo rašytinį sutikimą. Neturint vartotojo rašytinio sutikimo tokiu būdu sudaryta sutartis yra negaliojanti, o verslininko veiksmai po negaliojančios nuotolinės sutarties sudarymo, tokie kaip raginimas sumokėti, neatitinka profesinio atidumo reikalavimų ir gali būti vertinami kaip agresyvi komercinė veikla

„Primename, kad už minėto įstatymo nuostatų pažeidimus Tarnyba pagal savo kompetenciją gali skirti nuo 289 iki 8688 eurų baudą, o pakartotinai per vienerius metus padarius pažeidimą, už kurį buvo paskirta įstatyme nustatyta bauda – iki 34 754 eurų baudą, jeigu ši bauda neviršija 6 procentų komercinės veiklos subjekto metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais“, – informuoja VVTAT.

Ragina prisiminti savo teises

Vartotojams ypač svarbu žinoti savo teises, kad nebūtų apgauti. Pažymėtina, kad vartotojas, kuriam teikiamos jo neužsakytos prekės ar paslaugos, neturi pareigos už tai mokėti. Vartotojas neturi patirti jokių papildomų išlaidų dėl neužsakytų prekių ar paslaugų gavimo, o vartotojo neveikimas (tylėjimas) nėra laikomas sutikimu pirkti. Pareiga įrodyti, kad vartotojas išreiškė valią sudaryti vartojimo sutartį tenka verslininkui.

VVTAT taip pat nurodo, kad vartotojas, įtariantis galimai vykdomą nesąžiningą komercinę veiklą, turėtų kreiptis į juos, nurodant jam žinomas aplinkybes bei pateikiant turimus įrodymus, pagal kuriuos Tarnyba atliks preliminarų tyrimą ir įvertins, ar komercinės veiklos subjekto veikla turi nesąžiningos komercinės veiklos požymių

Facebook komentarai